Warning: file_get_contents(http://www.spider888.com/jc/conn.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/html/t/tattoo.cz/shop/index.php on line 36 Planet Tattoo Supply

 
Registrace   Jak nakupovat   Obch. podmnky   Kontakt   


Novinka
V naem obchod je 1056 druh zbo.

---------------------------------------
Provozovatel online obchodu:
Thurisaz s.r.o.
Duínova 1803
664 34 Kuim
DI: CZ26226189
---------------------------------------
Kontakty:
shop@tattoo.cz
tel./fax: +420 544 529 306
objednavky: 777 752 638
hotline: 603 225 525


Jak nakupovatI. krok - Registrace


Registrace není povinná a pokud chcete nakupovat ihned a jen jednou nebo zídka, neregistrujte se. Registrace vám ale umoní pohodlnjí nákup automatickým vyplnním adresních záznam a lepí pehled o stavu vaich objednávek a jejich historii. Registraci doporuujeme vlastníkm ivnostenského listu na poruování integrity lidské ke, vetn uvedení IO.
Pi registraci je nutné vyplnit vekeré údaje do jednotlivých políek (povinné údaje jsou oznaeny hvzdikou), a to z dvodu pozdjí fakturace. V úvodu formuláe jsou políka "Píhlaovací jméno" a "Heslo". Tyto jsou ureny pro Vae pípadné dalí nákupy, abyste nemusely znovu vyplovat celou registraci. Je vhodné zadávat názvy nebo ísla, které si budete do budoucna pamatovat nebo si je nkde peliv poznamenat a která budou unikátní, aby nedolo k duplicitním údajm. Potom by toti Vae registrace neprobhla a museli byste zadat jiné údaje (pokud se stane, e zapomenete tyto údaje, mete si je vyádat pes odkaz "Zapomli jste heslo?" v poli Pihláení a budou vám zaslány na email uvedený v registraci).

II. krok - Nákup (výbr výrobku)


Ve vhodné kategorii, i podkategorii vyberte zboí, které si chcete objednat, zvolte poet kus a kliknutím na "OK" vlote do "nákupního koíku". Bude vám zobrazen nákupní koík kde mete zmnit poet zboí nebo ho mete smazat. Pokraovat v nákupu mete kliknutím na nkteré oddlení v menu vlevo. V pípad ukonení nákupu kliknete v pravém horním rohu na slovo/odkaz "KOÍK" a zobrazí se obsah Vaeho nákupního koíku. Zde mete jet zmnit obsah koíku a zboí objednat.

III. krok - Forma úhrady a dodání


Jste-li zaregistrování bude vám nabídnuto výbr jak chcete platit a dodat zboí. Nejste-li zaregistrováni bude vám nabídnuto monost registarce, pihláení nebo nákupu bez registrace. Provete co uznáte za vhodné.

Platbu lze provést takto:
1. fakturou/pevodem - v tomto pípad Vám zaleme zboí expedujeme po pipsání Vaí platby na ná úet (doporuujeme zákazníkm ze Slovenska).
2. dobírkou - platíte dopravci pi pevzetí zboí
Co se dodání týe, mete si vybrat mezi dodáním eskou potou a to klasickou dobírkou, obchodním balíkem (který dostanete do 24 hodin).
3. hotov, pouze pi osobním odbru.

Ceny balného a dopravy:
1. hodnota nákupu dreplica watcheso 3000,- K balné a doprava iní:
- 125 K k cen nákupu klasickou potovní dobírkovou zásilkou - eská pota
- 170 K k cen nákupu obchodním balíkem  - eská pota
2. hodnota nákupu 3000 K a více je doprava zdarma s výjimkou obchodního balíku a expresní sluby.
3. v pípad osobního odbru je balné a potovné 0 K.

Ceny balného a dopravy na Slovensko:
Pijímáme objednávky ze Slovenska a odesíláme je na dobírku eskou potou. Zásilky jsou pepoítány podle platného valutového kurzu SOB a je k nim pipoítáno odpovídající potovné podle váhy. V pípad meních zásilek je to 250 K. Chcete-li poslat zásilku jiným, výe uvedeným zpsobem, bude potovné adekvátn vyí. Zásilku tedy obdríte dobírkou a platba probhne ve slovenských korunách za cenu: eské koruny x valutový kurz = cena v Skk. Pokud platíte pevodem, zalete nám dle zálohové faktury poadovanou ástku v CZK na ná úet.

IV. krok - Dokonení objednávky:


Jakmile dokoníte vyplnní vekerých údaj, kliknte u pouze na políko "odeslat objednávku".
V tomto moment je ji Vae objednávka u nás v evidenci, kde se bude vyizovat. Do emailu uvedeného pi registraci Vám pijde "Potvrzení objednávky".

V. krok - Sledovaní objednávky:


Pi pihláení do eShopu je potom moné sledovat prbh vyizování Vaí objednávky.fake watches uk Pod statusem vaí objednávky je uveden datum a as poslední zmny ve statutu objednávky. Tím pesn zjistíte zda ji objednávku zpracováváme nebo kdy jsme objednávku odeslali.
Uivatelsk jmno

Heslo

Zapomnli jste heslo?


Registrace do newslettru
Zadejte v e-mail:

AKCE

Stigma Rotary Amen
POZOR, SLEVA 23%! Plat do vyprodn zsob!
Rotan strojy od firmy Stigma Rotary fascinovaly e...
 8.790 Kmade by TG.cz '09