INSERT INTO tattoo_shop_pristupy_new (session_id, datum, eu) VALUES ('68v56nok2u3u6dmr1840na01o0', '2018-12-14 19:58:00','') Planet Tattoo Supply

 
Registrace   Jak nakupovat   Obch. podmínky   Kontakt   


Novinka
V našem obchodě je 1047 druhů zboží.

---------------------------------------
Provozovatel online obchodu:
Thurisaz s.r.o.
Dušínova 1803
664 34 Kuřim
DIČ: CZ26226189
---------------------------------------
Kontakty:
shop@tattoo.cz
objednavky: 777 752 638
hotline/tech.informace: 603 225 525


Obchodní podmínky

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

I. Všeobecná ustanovení


Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - firmy Thurisaz, s. r. o. a jí přidruženého obchodu shop.tattoo.cz a jeho zákazníků - kupujících.

II. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách shop.tattoo.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

III. Místo plnění


Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě, nebo je místo osobního odběru.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy


1. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím. Pro případ osobního odběru je internetová objednávka pouze nezávazná a kupní smlouva vzniká až ve stálé provozovně při vlastním odběru zboží.
2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.


V. Cena a platba


Ceny uvedené na webových stránkách shop.tattoo.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Pokud si zákazník zásilku na poště nepřebere a později o ni projeví zájem, bude mu účtováno 2x poštovné!!!  V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).
Zákazník, který je vlastníkem platného živnostenského listu na činnost kde je porušována integrita lidské kůže bude zařazen do výhodnější cenové skupiny. V registraci je třeba uvést IČO podle kterého si ověříme správnost v rejsříku fyzických nebo právnických osob.
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

VI. Dodací lhůta


Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci během následujících dvou pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání, nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

U osobního odběru bude objednané zboží u nás rezervováno pouze po dobu jednoho týdne. Pokud si zboží do této doby nevyzvednete, bude objednávka automaticky stornována.

VII. Dopravní podmínky a poštovné


Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:

1. přepravní společností PPL - 150 Kč
3. osobním odběrem zboží - 0 Kč


Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

1. dobírkou (hotově na poště nebo řidiči dopravce při předání zboží)
2. převodem z účtu na účet oproti zálohové (proforma) faktuře
3. platbou v hotovosti při osobním odběru


Dodací lhůta je dle vybraného způsoby dodání zboží a přepravních podmínek vybraného přepravce. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.
Doprava zboží doručovaného na adresu ve Slovenské republice je vždy uskutečněna dobírkovou zásilkou České pošty (nebo expresní dopravní firmou - pouze na vaši žádost) a je vždy účtována podle platných tarifů dle vybraného přepravce. Více v oddělení Jak nakupovat.

VIII. Záruka a servis


1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách shop.tattoo.cz uvedeno u daného produktu jinak, je poskytována záruční doba minimálně 12 měsíců dle Obchodního zákoníku, nebo minimálně 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku.. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.
2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné záměrného poškození zboží a podobně.
3. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího - Planet Tattoo Studio, Křenová 61, Brno 602 00, tel. 777 752 638, nebo hotline 603 225 525, otevírací doba Po - Pá 10.00 - 17.00 hod (osobní návštěvu je nutné dohodnout předem).
4. Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění přímo v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady.
5. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje.
6. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. Doba na vyřízení reklamace dle obchodnío zákoníku je stanovena na dobu nezbytně nutnou pro odstranění závady, ale nejdéle na dobu 60 dnů. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.


IX. Odstoupení od smlouvy


Podle odstavce 7 novely občanského zákoníku č.367/2000 má právo kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené v originálním (původním) balení schopné dalšího prodeje. Zboží, které vracíte zasílejte běžnou balíkovou službou. Formou dobírky nebude přijato. Ve vrácené zásilce musí být veškeré doklady o koupi. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu: Planet Tattoo Studio, Křenová 61, 602 00 Brno.
Od kupní smlouvy též nelze odstoupit při osobní odběru zboží. Z rozhodnutí Evropského Soudního dvora vzešla povinnost, platná pro všechny internetové obchody. Prodávající je povinnen, po odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, vrátit i náklady spojené s dodáním zboží (poštovné + balné). Pro spotřebitele však stále platí povinnost platit poštovné při odesílání zboží zpět prodejci.


X. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.
Kupující svou registrací v systému shop.tattoo.cz souhlasí se zasíláním informací o změnách technického i obchodního charakteru v online systému shop.tattoo.cz
Provozovatel internetového obchodu shop.tattoo.cz se zavazuje, že veškeré osobní údaje získané od kupujících, neposkytne třetím osobám a bude jej využívat jen pro svoji potřebu.

XI. Reklamace poškozené zásilky


Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při převzetí nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast posádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena.
Při poškození zásilky kontaktujte zasílatele(přepravce) - oddělení reklamace
Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinnen zachovat i obal zásilky ve které mu byla zásilka doručena.


Nákupní řád je platný od 1. července 2004
Uživatelské jméno

Heslo

Zapomněli jste heslo?


Registrace do newslettru
Zadejte váš e-mail:

AKCE

Tričko Planet Tattoo
Tričko studia Planet Tattoo. Různé barvy a motivy.
motiv, barvu a velikost si vyberte ve variac...
 290 Kčmade by TG.cz '09